{"total":403,"stores": [ {"name":"Showroom 1-Văn phòng giao dịch tại Hà Nội","web_address":"Tầng 3, Số 38-40 Lê Thái Tổ, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d248.38658006508876!2d105.8510938012297!3d21.02691031640935!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab9e8896be59%3A0xd6a40d556d07f545!2zVsSDbiBwaMOybmcgZ2lhbyBk4buLY2ggdsOgIHNob3dyb29tIEPDtG5nIHR5IGPhu5UgcGjhuqduIEfhu5FtIENodSDEkOG6rXU!5e0!3m2!1svi!2s!4v1671005987385!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHOANKIEM","province_code":"HANOI"},{"name":"Showroom 2 - Cửa hàng tại Hà Nội:","web_address":"111 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Đống Đa, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d14896.799605489!2d105.841594!3d21.024686!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x7a3ca340546bea0e!2zQ-G7rWEgSMOgbmcgR-G7kW0gQ2h1IMSQ4bqtdQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1671007484173!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"},{"name":"Công ty Phật Tiên Phổ Chiếu - Cơ sở 1:","web_address":"Số 7 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.558432596095!2d105.82023061473107!3d21.01033038600831!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab7df77da0d3%3A0x51b8f7d386e35b6c!2zNyBQLiBUaMOhaSBIw6AsIFRydW5nIExp4buHdCwgxJDhu5FuZyDEkGEsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1671008403066!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"},{"name":"Công ty Phật Tiên Phổ Chiếu - Cơ sở 2:","web_address":"Số 511 Quang Trung, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.74293543186!2d105.76369801473027!3d20.96283608603412!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313452dbe7663f81%3A0x957354242af5943d!2zNTExIMSQLiBRdWFuZyBUcnVuZywgUGjDuiBMYSwgSMOgIMSQw7RuZywgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1671009101867!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHADONG","province_code":"HANOI"},{"name":"Công ty Phật Tiên Phổ Chiếu - Cơ sở 1:","web_address":"Số 7 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.558432596095!2d105.82023061473107!3d21.01033038600831!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab7df77da0d3%3A0x51b8f7d386e35b6c!2zNyBQLiBUaMOhaSBIw6AsIFRydW5nIExp4buHdCwgxJDhu5FuZyDEkGEsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1671008403066!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"},{"name":"Trụ sở - Nhà máy sản xuất và showroom bán hàng:","web_address":"Thái Tân, Nam Sách, Hải Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29798.868281378192!2d106.27134941577319!3d20.998307054936344!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31359c5ac1b29395%3A0x31768381431d7795!2zVGjDoWkgVMOibiwgTmFtIFPDoWNoLCBI4bqjaSBExrDGoW5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1671009246214!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENNAMSACH","province_code":"HAIDUONG"},{"name":"Đại lý tại Phú Thái - Gốm Sứ Huy Thùy:","web_address":"Số 26 Phố Thống Nhất, khu Tân Phú, thị trấn Phú Thái, Hải Dương ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.6837490344574!2d106.50703431473029!3d20.96521168603279!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313581cb4560d577%3A0xc31753b954ab5548!2zR-G7kW0gU-G7qSBIdXkgVGjDuXk!5e0!3m2!1svi!2s!4v1671009378607!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENKIMTHANH","province_code":"HAIDUONG"},{"name":"Đại lý tại Hưng Yên:","web_address":"748 Nguyễn Văn Linh, P. Hiền Nam, Hưng Yên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3733.265199257696!2d106.0555837147248!3d20.658786986199985!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135c6d6a1447de5%3A0x75a986a5234c01fe!2zNzQ4IE5ndXnhu4VuIFbEg24gTGluaCwgUC4gSGnhu4FuIE5hbSwgSMawbmcgWcOqbiwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1671009713742!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUNGYEN","province_code":"HUNGYEN"},{"name":"Đại lý tại cấp 1 Nguyên Bách (0963 594 994)","web_address":"196 Lê Thiết Hùng, P. Bắc Lệnh, TX.Lào Cai, Lào Cai","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3687.8222689389177!2d104.01189401475793!3d22.435714385253444!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x36cd1686c2258683%3A0xaec72f305237c2e5!2zMTk2IEzDqiBUaGnhur90IEjDuW5nLCBQLiBC4bqvYyBM4buHbmgsIFRYLkzDoG8gQ2FpLCBMw6BvIENhaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1671009949772!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOLAOCAI","province_code":"LAOCAI"},{"name":"Đại lý tại Bắc Ninh","web_address":"241 Ngô Gia Tự, Suối Hoa, Bắc Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3720.1244786116363!2d106.06905661473432!3d21.187213485912697!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31350c1b95d00713%3A0x824994ed5f92e4db!2zMjQxIE5nw7QgR2lhIFThu7EsIFN14buRaSBIb2EsIELhuq9jIE5pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1671013052979!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOBACNINH","province_code":"BACNINH"},{"name":"Đại lý tại Bắc Giang","web_address":"527 Lê Lợi, Phường Hoàng Văn Thụ, Bắc Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3717.8570670161457!2d106.2094951!3d21.277124699999998!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31356da10b4208df%3A0x8341c6ca7810ac19!2zNTI3IEzDqiBM4bujaSwgUGjGsOG7nW5nIEhvw6BuZyBWxINuIFRo4bulLCBC4bqvYyBHaWFuZw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1671013260850!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOBACGIANG","province_code":"BACGIANG"},{"name":"Đại lý tại Hải Phòng","web_address":"52a Hạ Đoạn 2, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3728.567741067788!2d106.73447131472818!3d20.849154586095935!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a6547c9c7f59d%3A0xc8d46868ed8687e1!2zNTJhIEjhuqEgxJBv4bqhbiAyLCDEkMO0bmcgSOG6o2kgMiwgSOG6o2kgQW4sIEjhuqNpIFBow7JuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1671013423724!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHAIAN","province_code":"THANHPHOHAIPHONG"},{"name":"Đại lý cấp 1- Thuận Vũ","web_address":"73/560 Thiên Lôi, Phố Vĩnh Cát, quận Lê Chân, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3728.774914065085!2d106.6672026!3d20.8407938!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7a7983c3806f%3A0xb04b1c2eb17d3732!2zNzMsIDU2MCDEkC4gVGhpw6puIEzDtGksIE5naMSpYSBYw6MsIEzDqiBDaMOibiwgSOG6o2kgUGjDsm5n!5e0!3m2!1svi!2s!4v1671013824634!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANLECHAN","province_code":"THANHPHOHAIPHONG"},{"name":"Đại lý tại Vĩnh Phúc","web_address":"Nguyễn Thái Học, phường Ngô Quyền, Tp. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3717.0201685063303!2d105.59551281473665!3d21.310219385846626!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134e554d2baf491%3A0xc2630ab607bc9102!2zTmd1eeG7hW4gVGjDoWkgSOG7jWMsIE5nw7QgUXV54buBbiwgVHAuIFbEqW5oIFnDqm4sIFbEqW5oIFBow7pjLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1671013981151!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOVINHYEN","province_code":"VINHPHUC"},{"name":"Đại lý tại Phú Thọ","web_address":"2197 Đại lộ Hùng Vương, Ph.Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3716.681884462643!2d105.37898772323938!3d21.323582740546573!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31348d5df8c08299%3A0x339ae40f0c641bb0!2zMjE5NyDEkOG6oWkgbOG7mSBIw7luZyBWxrDGoW5nLCBQaC5Ww6JuIEPGoSwgVGjDoG5oIHBo4buRIFZp4buHdCBUcsOsLCBQaMO6IFRo4buNLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1671014124272!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOVIETTRI","province_code":"PHUTHO"},{"name":"Đại lý tại Quảng Ninh","web_address":"Tổ 3 khu Vĩnh Xuân, TT. Mạo Khê, tx. Đông Triều, Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.3106355062205!2d106.60417372319796!3d21.060251941142322!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a81385a0526eb%3A0x685368b7623fc256!2zVsSpbmggeHXDom4gbeG6oW8ga2jDqiDEkcO0bmcgdHJp4buBdSBxdeG6o25nIG5pbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1671014356542!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDONGTRIEU","province_code":"QUANGNINH"},{"name":"Đại lý Phú Gia","web_address":"122 Lê Thánh Tông, P. Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3726.0481334615297!2d107.07783801472999!3d20.95058208604081!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a583f246ed28b%3A0xbed49496ff90d54f!2zMTIyIEzDqiBUaMOhbmggVMO0bmcsIFAuIELhuqFjaCDEkOG6sW5nLCBUaMOgbmggcGjhu5EgSOG6oSBMb25nLCBRdeG6o25nIE5pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1671014552552!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHALONG","province_code":"QUANGNINH"},{"name":"Đại lý cấp I - Công ty cổ phần Tramexco","web_address":"113 Trường Thi, P. Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3753.5602366651897!2d105.78131291471!3d19.8162344866676!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31365807403d70ab%3A0xbc4f1be90e935721!2zMTEzIFRyxrDhu51uZyBUaGksIFAuIExhbSBTxqFuLCBUaMOgbmggcGjhu5EgVGhhbmggSMOzYSwgVGhhbmggSG_DoSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1671014654562!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOTHANHHOA","province_code":"THANHHOA"},{"name":"Đại lý Phú Gia","web_address":"12 Đinh Công Tráng, Lê Mao, Thành phố Vinh, Nghệ An","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3779.9223379400373!2d105.67381931469068!3d18.66748068732359!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3139ce6351e9480f%3A0xf78bd6320b014992!2zMTIgxJBpbmggQ8O0bmcgVHLDoW5nLCBMw6ogTWFvLCBUaMOgbmggcGjhu5EgVmluaCwgTmdo4buHIEFuLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1671014800730!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOVINH","province_code":"NGHEAN"} ] }